zacatek

Úřední deska

Seznam dokumentů

# Název a anotace Úřední deska od Úřední deska do Zodpovídá
514Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (PDF 883 kB)2019-12-032019-12-31
511Ceník odvozu a odstranění směsného komunálního odpadu, platný od 1.1.2020 (PDF 876 kB)2019-11-272020-02-29
505Dodatek ke smlouvě o dílo - webové stránky městyse (PDF 1921 kB)2019-11-202020-02-15
498Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (PDF 670 kB)2019-11-082019-12-31
497Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (PDF 565 kB)2019-11-082019-12-31
489Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (PDF 2790 kB)2019-10-162019-12-31
472Smlouva o dílo (PDF 5404 kB)2019-09-122019-12-31
458Množství vytříděného odpadu od 1.4.-30.6.2019 - EKOKOM (PDF 112 kB)2019-08-062019-12-31
439Smlouva o dílo - podlaha čp. 206 (PDF 1514 kB)2019-06-102019-12-31
417Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání - kadeřnictví + Dodatek č. 1 ke smlouvě (PDF 2218 kB)2019-04-012020-04-01
408Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání - hostinec (PDF 1947 kB)2019-03-272020-04-01
394Ekokom - souhrn informací (PDF 3778 kB)2019-02-262025-12-31
392Smlouva s Marius Pedersen - na zajištění sběru, odvozu, a odstranění KO (PDF 231 kB)2019-02-222025-12-31
379Smlouva o umístění kontejneru - textil (PDF 2500 kB)2019-02-132025-12-31
101BIODPAD - smlouva (PDF 179 kB)2015-10-152025-02-19
100BIOODPAD - informace (PDF 244 kB)2015-10-152025-02-19
99BIOODPAD- leták (PDF 141 kB)2015-10-152025-02-19
98BIODPAD - přihláška (PDF 102 kB)2015-10-142025-02-19